Robot Scara Trong Máy Đóng Gói sản phẩm

Robot Scara này có khả năng điều khiển 4 trục. Nó cải tiến hơn so với máy 3 trục ở đầu gặp sản phẩm có khả năng xoay tròn 360 độ. Điều này thực sự là một điểm nổi bật vì trong một số dây chuyền sản xuất, sản phẩm cần được xoay lại trước khi đóng gói

Danh mục: