Quy trình sản xuất

Chúng tôi trải qua một quy trình sản xuất nghiêm ngặt qua từng khâu để tạo lên những sản phẩm tốt nhất cho công ty xí nghiệp và người sử dung. Chúng tôi luôn cam kết về chất lượng sản phẩm. Đối với chúng tôi khách hàng là vàng

BƯỚC 1: Tìm hiểu bản vẽ thiết kế

Nghiên cứu bản vẽ chi tiết, tìm hiểu chức năng làm việc và phân loại chi tiết, các yêu cầu kỹ thuật cần đạt, tính công nghệ khi chế tạo của chi tiết..

BƯỚC 2: Xác định dạng sản xuất

Có 3 dạng sản xuất chính là:

  • Sản xuất đơn chiếc
  • Sản xuất hàng loạt
  • Sản xuất hàng khối
BƯỚC 3: Chọn phôi và phương pháp chế tạo phôi

Đội ngũ nhân viên của Nguyệt Ánh sẽ chọn phương pháp chế tạo phôi và xác định kích thước phôi phù hợp cho các sản phẩm của khách hàng yêu cầu.

BƯỚC 4: Xác định thứ tự các nguyên công, các bước

Chọn sơ đồ gá đặt ở từng nguyên công, đưa ra các phương án công nghệ khác nhau để chế tạo chi tiết

BƯỚC 6: Xác định lượng dư gia công (lớp kim loại cần hớt đi) cho các nguyên công, các bước

Chọn sơ đồ gá đặt ở từng nguyên công, đưa ra các phương án công nghệ khác nhau để chế tạo chi tiết

BƯỚC 7: Chọn dụng cụ gia công, dụng cụ đo

Chọn sơ đồ gá đặt ở từng nguyên công, đưa ra các phương án công nghệ khác nhau để chế tạo chi tiết

BƯỚC 8: Xác định chế độ gia công cho các nguyên công, các bước

Chọn sơ đồ gá đặt ở từng nguyên công, đưa ra các phương án công nghệ khác nhau để chế tạo chi tiết

BƯỚC 10: Xác định bậc thợ cho các nguyên công

Chọn sơ đồ gá đặt ở từng nguyên công, đưa ra các phương án công nghệ khác nhau để chế tạo chi tiết

BƯỚC 11: Thực thi gia công trên máy công cụ

Chọn sơ đồ gá đặt ở từng nguyên công, đưa ra các phương án công nghệ khác nhau để chế tạo chi tiết

BƯỚC 12: Kiểm tra chất lượng

Chọn sơ đồ gá đặt ở từng nguyên công, đưa ra các phương án công nghệ khác nhau để chế tạo chi tiết

BƯỚC 13: Giao hàng cho khách

Chọn sơ đồ gá đặt ở từng nguyên công, đưa ra các phương án công nghệ khác nhau để chế tạo chi tiết