Bàn thao tác nhôm profile NABTT01

Bàn thao tác nhôm profile NABTT01 được sử dụng phổ biến trong các xưởng sản xuất, xưởng lắp giáp.

Sản phẩm được nghiên cứu sản xuất tại cơ khí Nguyệt Ánh